Show simple item record

dc.contributor.authorBosch Valero, Josep Andreu
dc.contributor.authorRamos Santamaría, Luis 
dc.date.accessioned2020-05-13T08:19:26Z
dc.date.available2020-05-13T08:19:26Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.isbn978-84-09-17607-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12466/903
dc.description.abstractEste article, dins dels Actes del II Congrés Internacional "Els jocs en la història: La diversitat lúdica a l'escola i al temps lliure", descriu i ressalta el potencial pedagògic de l’App Trinquet en l’àmbit educatiu, concretament en l’assignatura d’educació física. Pels do- cents és una eina útil com a material curricular i resulta molt atractiva i mo- tivant per l’alumnat. Per últim, exposem la seua cabuda dins del currículum educatiu de secundària i batxillerat.cat
dc.description.abstractThis article, within the Proceedings of the II International Congress "Games in history: Playful diversity in school and leisure", describes and highlights the pedagogical potential of the App Trinquet in the educational field, specifically in the subject of physical educa- tion. For teachers it is a useful tool as curricular material and is very attrac- tive and motivating for students. Finally, we expose its place in the secondary and high school educational curriculum.en
dc.language.isocates
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleL’app trinquet. Una innovació educativa en l’ensenyament de la pilota valencianacat
dc.typeotheres
dc.description.disciplineEducaciónes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordPilota valencianacat
dc.subject.keywordJocs tradicionalscat
dc.subject.keywordVideojocscat
dc.subject.keywordTrinquetcat
dc.subject.keywordValencian ballen
dc.subject.keywordTraditional gamesen
dc.subject.keywordVideogamesen
dc.subject.unesco5312.04 Educaciónes
dc.identifier.dlCS 127-2020


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional