Show simple item record

dc.contributor.advisorPeirats Navarro, Anna Isabel 
dc.contributor.authorTorres Hueso, Blanca María
dc.date.accessioned2022-11-23T15:41:39Z
dc.date.available2022-11-23T15:41:39Z
dc.date.issued2022-05-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12466/2605
dc.description.abstractEl següent Treball de Fi de Grau se centra en el foment de la lectura dins de les aules d’Educació Primària partint de les realitats demogràfiques de València, on la lectura en valencià es troba en decadència. Per a poder dissoldre amb aquesta problemàtica s’insisteix en les necessitats d'establir Plans de Foments Lectors i, de forma concreta, la creació i la participació de la biblioteca d’aula. En la mateixa proposta del document s'elabora una anàlisi d’una sèrie de llibres que es podrien treballar de forma més detallada dins una aula de sisè d’Educació Primària, seguint dinàmiques i activitats per a dur a terme abans de les lectures, durant i després de les mateixes. En finalitzar aquestes lectures, es realitzen unes tertúlies dialògiques batiades com Festes lectores, on els discents intercanvien informació i reflexions extretes de la lectura, seguint la fitxa oferia pel docent.ca
dc.description.abstractEl siguiente Trabajo de Fin de Grado se centra en el fomento de la lectura dentro de las aulas de Educación Primaria en base a las realidades demográficas de Valencia, donde la lectura en valenciano se encuentra en decadencia. Para poder solventar con esta problemática, se insistí en las necesidades de establecer Planes de Fomento Lector y, de forma concreta, la creación y participación de la biblioteca de aula. En la misma propuesta del documento, se elabora un análisis de una serie de libros que se podría trabajar de forma más detallada en un aula de sexto de Educación Primaria, siguiendo dinámicas y actividades para llevar a cabo antes de las lecturas, durante y después de las mismas. Al finalizar estas lecturas, se realizan unes tertulias dialógicas bautizadas como Fiestas lectoras donde los discentes intercambian información y reflexiones extraídas de la lectura, siguiendo la ficha ofrecida por el docentees
dc.description.abstractThis document focuses on the promotion of reading in Primary Education classrooms based on the demographic realities of Valencia, where reading in Valencian is in decline. In order to solve this problem, we insisted on the need to establish Reading Promotion Plans and, specifically, the creation and participation of the classroom library. In the same proposal of the document, an analysis is made of a series of books that could be worked on in a more detailed way in a sixth grade Primary Education classroom, following dynamics and activities to be carried out before, during and after the readings. At the end of these readings, a series of dialogical gatherings are held, christened Reading Parties, where the students exchange information and reflections drawn from the reading, following the worksheet provided by the teacher.en
dc.language.isocates
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleProposta d’un Pla de Foment a la Lectura a partir de les tertúlies dialògiqueses
dc.typebachelorThesises
dc.description.disciplineEducaciónes
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.subject.keywordFoment lectorca
dc.subject.keywordLectura en valenciàca
dc.subject.keywordBiblioteca d’aulaca
dc.subject.keywordTertúlies dialògiquesca
dc.subject.keywordFomento lectores
dc.subject.keywordLectura en valencianoes
dc.subject.keywordBiblioteca de aulaes
dc.subject.keywordTertulias dialógicases
dc.subject.keywordPromotion of readingen
dc.subject.keywordReading in Valencianen
dc.subject.keywordClassroom libraryen
dc.subject.keywordDialogue gatheringsen
dc.subject.unesco5701.11 Enseñanza de Lenguases
dc.subject.unesco58 Pedagogíaes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional